Kroužek pro děti Podkovička

KROUŽEK PRO DĚTI PODKOVIČKA

Pro vaše děti jsme připravili dětský kroužek s koníky „Podkovička“.
Je určen pro děti ve věku od 6 do 12 let.

Kroužek se koná po celý školní rok,
každé pondělí a čtvrtek, vždy od 15:30 hod. do 18:00 hod.

Naučíme se čistit stáj, připravit krmení, vyčistit  koně a postarat se o jeho potřeby a pohyb. Seznámíme se se sedlem, uzdou, postroji a péčí o ně. Svezeme se (cca 20 min.), pak společně koně zavíráme a krmíme.

O prázdninách a svátcích kroužek neprobíhá, ale členové mají možnost účastnit se příměstského tábora za zvýhodněnou cenu.

Těšíme se na vás ve školním roce 2019/2020:
září – leden
únor – červen

CENA:
1x týdně 1500,- Kč/měsíc
Platba pololetně 7 500,- Kč
Možnost úhrady ve dvou splátkách 4 000,- Kč + 3 500,- Kč

2x týdně 3 000,- Kč/měsíc
Platba pololetně 15 000,- Kč
Možnost úhrady ve dvou splátkách 8 000,- Kč + 7 000,- Kč

Protože školní rok už začal,
cenu vám přepočítáme individuálně od data, kdy vaše dítě začne kroužek navštěvovat.