Kroužek pro děti Podkovička

KROUŽEK PRO DĚTI PODKOVIČKA

Pro děti jsme připravili kroužek s koníky “Podkovička”.
Je určen pro děti ve věku od 6 do 12 let.

Kroužek pro děti Podkovička 22/23 se koná po celý školní rok 2022/23, každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek vždy od 15:30 do 17:30, a v sobotu dopoledne od 9:00 do 11:00 (11:30). Obvykle začínáme 1. pondělí po 20. září a končíme poslední sobotu před 20. červnem.

Maximální počet dětí v kroužku je 8.

 

Naučíme se pečovat o koně a vše, co s tím souvisí. Uklidit stáj, připravit krmení, vyčistit  koně a postarat se o jeho potřeby a pohyb.

Seznámíme se se sedlem, uzdou, postroji a péčí o ně. Svezeme se (cca 20 min.), pak společně koně zavíráme a nakrmíme.

O prázdninách a svátcích kroužek neprobíhá, ale členové kroužku Podkovička mají možnost účastnit se příměstského tábora za zvýhodněnou cenu.

CENA JEDNOHO MÍSTA V KROUŽKU PODKOVIČKA

Jedno pololetí 7 500,- Kč
Možnost úhrady pololetí ve dvou splátkách 4 000,- Kč + 3 500,- Kč

Celý školní rok 15 000,- Kč
Možnost úhrady za celý školní rok ve dvou splátkách 8 000,- Kč + 7 500,- Kč

Místo v Podkovičce si můžete objednat v našem e-shopu zde.

Těšíme se na Vás ve školním roce 2022/2023!