Kroužek pro děti Podkovička

KROUŽEK PRO DĚTI PODKOVIČKA

Pro vaše děti jsme připravili dětský kroužek s koníky „Podkovička“.
Je určen pro děti ve věku od 6 do 12 let.

Kroužek se koná po celý školní rok,
každé pondělí a čtvrtek, vždy od 15:30 hod. do 18:00 hod.

Naučíme se čistit stáj, připravit krmení, vyčistit  koně a postarat se o jeho potřeby a pohyb. Seznámíme se se sedlem, uzdou, postroji a péčí o ně. Svezeme se (cca 20 min.), pak společně koně zavíráme a krmíme.

O prázdninách a svátcích kroužek neprobíhá, ale členové mají možnost účastnit se příměstského tábora za zvýhodněnou cenu.

Těšíme se na vás ve školním roce 2019/2020:
září – leden
únor – červen

CENA
1x týdně 1500,- Kč/měsíc
Platba pololetně 7 500,- Kč
Možnost úhrady ve dvou splátkách 4 000,- Kč + 3 500,- Kč

2x týdně 3 000,- Kč/měsíc
Platba pololetně 15 000,- Kč
Možnost úhrady ve dvou splátkách 8 000,- Kč + 7 000,- Kč

Protože školní rok už začal,
cenu vám přepočítáme individuálně od data, kdy vaše dítě začne kroužek navštěvovat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Momentálně další místa do kroužku nemáme,
ale připravujeme nabídku pro školní rok 2020/21.